Tlačna posoda mini

Tlačna posoda je namenjena nizko viskoznim materialom v malih embalažah in nadtlaku do 6 bar. Pokrov se odpre, v posodo se vstavi material* v original embalaži ter vstavi tlačno cevko. Omogoča vizualno kontrolo nivoja materiala in enostavno menjavo embalaže.   * Olja in podobni neagresivni materiali se lahko vlijejo kar v posodo.   Teh. podatki: Volumen: ca. 0,75 l […]

Tlačna posoda 2 – 8 l

  lačna posoda je namenjena nizko do srednje viskoznim materialom in nadtlaku do 6 bar. Pokrov se odstrani in v posodo vlije material. Iztok materiala je na spodnji strani posode preko zapornega ventila, možen pa je tudi priklop na pokrov. Pokrov vsebuje vpogledno steklo, varnostni ventil in omogoča montažo mešala materiala. Priključek komprimiranega zraka je preko varnostne sklopke in omogoča tudi priklop za vakuumiranje […]

Tlačna posoda 12 – 120 l

Tlačna posoda je namenjena nizko do srednje viskoznim materialom (do ca. 50.000 mPas) in nadtlaku do 6 bar. Pokrov se odstrani in v posodo vlije material. Iztok materiala je na spodnji strani posode preko zapornega ventila. Pokrov vsebuje vpogledna stekla, varnostni ventil in omogoča montažo mešala materiala. Skozi stekla je možna vizualna kontrola nivoja materiala. Priključek komprimiranega zraka je preko varnostne sklopke in omogoča tudi priklop za vakuumiranje […]