Zalivka se ne strdi.

– Mešalno razmerje 2K materiala ni ustrezno. Preverite mešalno razmerje in ga po potrebi ponastavite.

– Včasih kljub nastavitvi po navodilih proizvajalca materiala mešalno razmerje ne ustreza. Stehtajte material; lahko, da podana specifična teža ne ustreza proizvedeni seriji.

– Materialu je pretekel rok uporabe, ali ni bil ustrezno skladiščen (se je pregrel ali ‘zmrznil’). Zamenjajte ves neustrezni in dobro ‘sperite’ celoten sistem.

V zalivki so vidni zračni mehurčki.

– Material v tlačno posodo nalivajte počasi in po steni posode, ne v sredino materiala. Tako ima curek materiala manj možnosti, da se tekom nalivanja navzame zračnih mehurčkov.

– Material v tlačni posodi pred uporabo vakuumirajte. Tako boste odstranili mikro zračne mehurčke ujete v materialu.

– V kolikor uporabljate v posodi mešalo, se le to mogoče vrti prehitro in vnaša zrak v material. Zmanjšajte obrate mešala.

– Na voljo je več tipov statičnih mešalnih cevk z različnimi premeri ustja. Preverite ali je uporabljeno mešalo ustrezno. Statično mešalo mora dobro nalegati na 2K glavo in biti čvrsto pritrjeno. 2K mešalna glava ob zaprtju povzroči vakuum efekt s katerim se prepreči pocejanje iz mešalne cevke. Če mešalo ni ustrezno, lahko zrak v zalivko vstopi tudi pri ustju mešalne cevke.

Po končanem doziranju se iz mešala poceja material.

– V mešalni cevki je zračni mehurček. Če lahko, obrnite mešalno glavo navzgor in z veliko hitrostjo dozirajte nekaj materiala, da se cevka odzrači.

– Lahko, da nastavitev vakuum efekta ni ustrezna. Povečajte vakuum efekt 2K mešalne glave.

V cevovodu, na prehodih, v priključkih, itd. se nabirajo usedline masti.

– Temu pojavu se reče ‘krvavenje masti’. V bistvu prihaja do ločevanja baznega olja in gostila ter ostalih dodatkov. Največkrat se to pojavi pri gostejših, specialnih masteh, ki imajo zaradi svojih lastnosti visoko vsebnost gostil kot je PTFE, Cu,… Rešitev je v znižanju tlaka, povečanju presekov, izdelavi cevovoda brez mrtvih kotov, uporabi statičnih mešal za ponovno premešanje in s tem izboljšanje homogenosti,…