INŽENIRING

Veliko naprav oz. sistemov izdelamo za prvo vgradnjo. Stremimo k temu, da smo v kontaktu z naročnikom in končnim uporabnikom že pri idejni zasnovi doziranja. Tako je načrtovanje za strojegraditelja kot tudi nas precej lažje, uporabnik pa ve kaj lahko pričakuje in ustrezno zasnuje proizvodni proces izdelave končnega proizvoda.

Iz rednih šolanj, predvsem pa izkušenj črpamo znanje za pravilno konfiguracijo dozirnega sistema, ustrezen izbor komponent, način krmiljenja… Načrtujemo in proizvajamo posebne izvedbe posameznih komponent, ogrevanja, merjenja tlaka, količine, kontrole nanosa, itd. Vse komponente modeliramo 3D v SolidWorksu, ki nam omogoča izdelavo sestavov in simulacijo delovanja. Komponente pred dobavo v delavnici sestavimo in testiramo delovanje. Za vsako komponento imamo tudi ustrezno dokumentacijo. Za dozirni sistem izdelamo tehnično mapo, ki vključuje navodila za uporabo v slovenskem jeziku, vezno shemo, kosovnico, potrebne izjave, idr.

Kvaliteta, uporabnost, natančnost in zanesljivost, kot tudi sledljivost vgradnje so nam ključni, zato se v primeru težav lahko hitro odzovemo in pomagamo.