Batne črpalke

Sodovske batne črpalke za črpanje viskoznih in pastoznih materialov iz 400 g kartuš, kilskih doz, hobokov, 50 in 200 kg sodov, IBC kontejnerjev,…

Dozirne enote

Modularne, visoko dinamične in izredno natančne dozirne naprave. Doziranje in mešanje se vrši na mestu uporabe. Uporabna za nizko do visoko viskozne materiale, tudi s polnili.

Dozirne črpalke

Dozirne zobniške, vijačne, ekscentrične črpalke za natančno in dinamično doziranje 1K in 2K materialov.

Regulatorji tlaka

Rugulatorji tlaka podušijo tlačna nihanja batnih črpalk. Visok vhodni tlak znižajo in zagotavljajo konstanten delovni tlak na dozirni komponenti (črpalki, ventilu,…).

Pretočni dozirni ventili

Ventili za doziranje kjer se dozirana količina odmeri časovno, preko števca pretoka ali črpalke same.

Volumski dozirni ventili

Ventili imajo volumsko komoro. S hodom dozirnega bata se odmeri dozirna količina. Odlikuje jih visoka natančnost in ponovljivost doziranja.

2K mešalne glave

Statične in dinamične mešalne glave so edina komponenta kjer materiala dejansko prideta v stik. Pravilen izbor je zelo pomemben za ustrezno homogeno zmes.

Tlačne posode

Posode volumna od 0,5 do 120 litrov v nerjavni izvedbi za hranjenje doziranega materiala.

Hidravlične in pnevmatske komponente

Nizko- (Y) in visokotlačni filtri, specialni nepovratni ventili, manometri, cevni priključki, fleksibilne cevi, spojke,…

Grelci

Grelci različnih oblik, materialov, napetosti in moči za ogrevanje materialov z namenom znižanja viskoznosti, pospešitve procesa,…

Mešalo materiala

Mešalo je namenjeno homogeniziranju elastomerov v sodovih, ki se zgoraj polno odprejo.