Igelni

Igelni volumski dozirni ventili so namenjeni doziranju nizko- do visoko viskoznih materialov. Sestavljeni so iz dveh konstrukcijsko ločenih delov; dozirne komore in pnevmatskega cilindra. Ta ločitev je prednost, saj material ne more prodreti v pnevmatski cilinder in tako ovirati hod dozirne igle. Cilinder omogoča montaži induktivnega stikala za kontrolo hoda dozirne igle. Hitrost doziranja je odvisna od vhodnega materiala in viskoznosti materiala.

Za 100% kontrolo pretoka masti priporočamo vgradnjo Micro-flow senzorja.

 

Teh. podatki:
Material komora: jeklo črnjeno / nerjavno jeklo
Material pnev. cilinder: aluminij
Materiali tesnil: PTFE, PEEK, TPE, Viton, Nitril
Priključek vhodni: R1/8” z. / R1/4” z. (konus 60º)’
Priključek izhodni: pritrdilna matica
Vhodni tlak: 20 bar / 50 bar (material) / 6 bar (krmilni zrak)
Dozirni volumen: 0,001 … 3,0 ml

Komorni

Komorni volumski dozirni ventili so namenjeni doziranju nizko- do visoko viskoznih materialov. Sestavljeni so iz prekrmilnega ventila in volumske komore. Glede na položaj prekrmilnega ventila material enkrat polni volumsko komoro, drugič pa iztiska material iz komore. Ta princip delovanja zagotavlja zanesljivo delovanje; če ni tlaka materiala, ni premika dozirnega bata. Ohišje nastavnega vijaka omogoča montažo induktivnih stikal za kontrolo hoda dozirnega bata. Hitrost doziranja je odvisna od vhodnega materiala in viskoznosti materiala.

 

Teh. podatki:
Material komora: jeklo črnjeno
Material pnev. cilinder: aluminij
Materiali tesnil: PTFE, PEEK, TPE, Viton, Nitril
Priključek vhodni:  R1/4”
Priključek izhodni: G1/8”
Vhodni tlak: 40 … 100* bar (material) / 6 bar (krmilni zrak)
Dozirni volumen: 0,05 … 100,0 ml

 

* Maks. vhodni tlak do 150 bar.

Komorni s patrono

Izvedba dozirnega ventila s patrono je funkcionalno enaka komornim dozirnim ventilom. Sestavljeni so iz monoblok ohišja, patrone prekrmilnega ventila in patrone volumske komore. Prednost teh ventilov je, da je pnevmatski cilinder ločen od prekrmilnega ventila (ni možen vdor materiala v pnevmatski ciliinder), komori pa je možno hitro zamenjati brez demontaže celega ventila. Le ti se kasneje lahko v miru servisira v delavnici.

 

Teh. podatki:
Material komora: jeklo črnjeno
Material pnev. cilinder: aluminij
Materiali tesnil: PTFE, PEEK, TPE, Viton, Nitril
Priključek vhodni:  R1/4”
Priključek izhodni: G1/8”
Vhodni tlak: 40 … 100* bar (material) / 6 bar (krmilni zrak)
Dozirni volumen: 0,025 … 10,0 ml

 

* Maks. vhodni tlak do 150 bar